OPG Medak

Velika farma OPG Medak nalazi se ispod Vaganskog vrha na Velibitu, a sirana  Vedrine u Medaku; Britanska pasmina jeresy goveda najsličnija je autohtonoj ličkoj buši;   Obitelj Dominika Zeke, nakon Njemačke, doselio se u lički Medak; Milana Milesunić vodi na farmi mljekaru i siranu; Goveda veći dio godine borave na beskrajnim pašnjacima;  Bik Šime bio je prvo tele na farmi prije pet godina; Foto: Marinko Petković

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.