Farma junadi Šumbar

Čak 18 milijuna kuna uloženo je u danas otvorenu rekonstruiranu farmu junadi Šumbar u Rečici provedene s ciljem kvalitetnijeg poslovanja PPK karlovačke mesne industrije i dobrobiti životinja. U sklopu investicije realiziran je projekt ekološki prihvatljivog zbrinjavanja i smanjenja štetnog utjecaja stajskog gnoja na okoliš, a također su zamijenjena krovišta i vrata na objektima za držanje junadi. Naime, djelatnost PPK karlovačke mesne industrije, jedne od vodećih mesnih industrija u Hrvatskoj i regiji, uz proizvodnju i preradu mesa obuhvaća vlastiti uzgoj junadi na farmi Šumbar, čiji je godišnji kapacitet 1.500 grla. Ftoo: PPK karlovačka mesna industrija 

Prethodna galerija

Sljedeća galerija