EU strategija Od polja do stola

Europarlamentarka Biljana Borzan i predsjednik HPK Mladen Jakopović održali su zajedničku konferenciju za novinare u Zagrebu;  Biljana Borzan drži da reforma agrara u EU neće biti provedena naprečac; Mladen Jakopović je upozorio na posebno težak položaj govedarstva u RH; Cilj je smanjiti bacanje hrane za 50 posto do 2030. godine;  Foto: Marinko Petković   

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.