Ekološka stočarska farma "Angus"

Na velikoj farmi Angus na Udbini ima 450 goveda;  Vlasnik farme Mladen Kušeković i voditelj farme Josip Šubarić (s desna na lijevo); Nova pasmina blon di akiten pobudila je veliki interes na sajmu u Gudovcu;   Bikovi dosežu masu od 1.350 kg i mogu biti visoki u grebenu do 160 cm.  Goveda borave na velikim pašnjacima Krbavskog polja (700 ha) veći dio godine Foto: Tvrtka Angus/Marinko Petković    

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.