Bayerova Forward farma u Hollabrunnu

Prva Bayerova Forward farma u našoj regiji nalazi se u Austriji; Prezentacija posebno razvijenog biološkog sustava namijenjenog zaštiti voda, ali i okoliša; Ing. Karl Neubaauer, ing. Rudolf Reisenberger i Peter R. Muller bili su pravi domaćini u ime Bayera i poljoprivredne škole Hollabrunn  (s desna na lijevo); Ing. Karl Neubaauer prezenetirao je pokusne nasade šećerne repe;  Novinari na polju plodoreda s direktorom poljoprivredne škole ing. Rudolfom Reisenbergerom   Učenice u dvorištu poljoprivredne škole Hollabrunn, koja je osnovana  još 1903. godine; Poljoprivredne mehanizacije u dvorištu škole ima jako puno i sva je gotovo nova;      Nema dobre poljoprivredne škole bez puno prakse, školski sokovi; U školskom dvorištu zatekli smo samo dva kunića i više ptica o kojima skrbe učenici; Foto: Marinko Petković 

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.


Partner