BASF Dan polja

Na Danu polja BASF-a su predstavljeni proizvodi za zaštitu te su mnogobrojnim okupljenim poljoprivrednicima dani korisni savjeti vezani uz zaštitu usjeva. Foto: Roberta Sorić

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Partner

BASF Croatia d.o.o.

Ivana Lučića 2/a, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: + 385 (0)1 60 00 027, e-mail: [email protected] web: http://www.agro.basf.hr