Nikosulfuron

Kategorija: Herbicidi - Sulfonil ureja herbicidi

Sulfonilureja učinkovita u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i nekih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vrijeme tretiranja treba imati od 2 do 6 listova. Do sjetve slijedeće kulture - ozimih žitarica treba proteći najmanje 4 mjeseca, 8 mjeseci do sjetve jarih žitarica, 10 mjeseci soje i graha, a 12 mjeseci lucerne i drugih usjeva. Najčešće se rabi u kombinaciji s: bentazonom, dikambom, bromoksinilom, atrazinom, 2,4-D i drugim d.t. LD50 6000. S.O. = III. Izbjegavati uporabu ukoliko su rabljeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Karenca – 63 merkantilni kukuruz, a 35 dana silažni kukuruz.

Pripravak Form. Djelatne tvari u % Proizvodi / distribuira Doza - kg, l / ha
Motivell SC 4,0 nikosulfuron mysql error