Ziram 76 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ZIRAM 76 WG je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/444
Vlasnik registracije TAMINCO BVBA
Distributeri FITO PROMET d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
kutija: karton i unutarnja vrećica: tripleks folija: poliester, aluminij i polietilen250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
kutija: karton i unutarnja vrećica: tripleks folija: poliester, aluminij i polietilen1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
karton s unutarnjom folijom (Schrenz papir)5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
sloj 1: kraft papir ekstra bijeli, sloj 2: kraft papir s polietilenom (PE), sloj 3: kraft papir ekstra smeđi, sloj 4: kraft papir ekstra smeđi i sloj 5: LDPE20,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen25,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Ciram31137-30-4760,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: BBCH 10-81 primijeniti prije pojave cvjetnih pupoljaka – faze mišjih ušiju sve do kraja cvatnje na jabuci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (500-1000 l vode/ha)

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 60 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: BBCH 10-81 primijeniti prije pojave cvjetnih pupoljaka – faze mišjih ušiju do 60 dana prije berbe za krušku.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (750-1000 l vode/ha)

smeđa pjegavost
(Stemphylium vesicarium)
Primjena: BBCH 10-81 primijeniti od stadija mišjih ušiju do 60 dana prije berbe.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (750-1000 l vode/ha)

Badem (Bajam)
(Amygdalus communis)
Karenca: 150 dana
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: BBCH 95-69 primijeniti u stadiju pupanja. U slučaju jakog intenziteta bolesti primijeniti u stadiju opadanja latica (BBCH 67) i u jesen prilikom opadanja lišća (BBCH 95).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (500-1000 l vode/ha)

pjegavost lišća/krastavost (Venturia carpophila = Cladosporium carpophilum)
Primjena: BBCH 71-72 razdvajanje ljuske
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (500-1000 l vode/ha)

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: BBCH 95-69 primijeniti u stadiju pupanja. U slučaju jakog intenziteta bolesti primijeniti u stadiju opadanja latica (BBCH 67) i u jesen prilikom opadanja lišća (BBCH 95).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 2,5 kg/ha (500-1000 l vode/ha)

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H330Smrtonosno ako se udiše.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 12.9.2012.
Registracija važi do 12.9.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/44412.09.201212.09.2022
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/09-01/44408.03.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/44405.09.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/44417.06.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/44423.10.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/44419.11.2020