Ziram 76 WG

ZIRAM 76 WG je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu.

Proizvod Ziram 76 WG više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 76,00% Ciram
Datum registracije 12.09.2012.
Registracija vrijedi do 12.09.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi TAMINCO N.V.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciram (76,00%)

Rabi se i za premazivanje rana nakon rezidbe i saniranja rana uzrokovanih gljivicama.(Pa). LD50 1400.O. = III. Pridržavati se uputa o primjeni.