Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

ZETROLA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ZETROLA je sistemični herbicid-graminicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih monokotiledonih korova (korova trava). Dozvola za paralelnu trgovinu za stavljanje na tržište Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja AGIL 100 EC iz Mađarske, registracijskog broja 11071/2002. FVM, registriranog u Mađarskoj pod nazivom AGIL 100 EC.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/126
Vlasnik registracije Syngenta Agro d.o.o.
Adresa vlasnika rješenja Radnička cesta 180, Zagreb, Hrvatska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično

Važni datumi

Datum registracije 18.07.2019.
Registracija važi do 30.11.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Propakizafop 100 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
COEX HDPE s poliamid polimer barijerom 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s poliamid polimer barijerom 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s vinil etanol polimer barijerom 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE s vinil etanol polimer barijerom 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 60 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-400 L/ha
Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 90 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 09 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Soja
(Glycine max)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 90 dana
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Grašak
(Pisum sativum)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Rajčica (ne za izrazito sitnoplodne sorte)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 30 dana
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Luk (osim mladi luk)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 30 dana
jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2). Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Paralelni uvoz UP/I-320-20/18-03/126 18.06.2019. 30.11.2024.
Izmjena i/ili dopuna dozvole UP/I-320-20/18-03/126 26.01.2023. -

Primjena na kulture