Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Zato Plus

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/317
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 21.01.2008.
Registracija važi do 31.12.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Kaptan 600 g/kg
Trifloksistrobin 40 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 0.15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U razmacima od 10 dana.
Dodatne informacije: U količini od 1,25-1,5 kg/ha za 2 m visine krošnje, a za svaki dodatni jedan metar visine krošnje treba povećati količinu sredstva za 0,63-0,75 kg/ha.

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: U razmacima od 10 dana.
Dodatne informacije: U količini od 1,25-1,5 kg/ha za 2 m visine krošnje, a za svaki dodatni jedan metar visine krošnje treba povećati količinu sredstva za 0,63-0,75 kg/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/317 21.01.2008. 31.12.2028.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/12 14.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/317 06.03.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/317 14.12.2023. -

Primjena na kulture