Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

XINIA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva XINIA je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/323
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 02.01.2020.
Registracija važi do 31.07.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Diflufenikan 171 g/l
Flufenacet 171 g/l
Metribuzin 64 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE/PA 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se nakon nicanja (post-em) do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 0,7 L/ha.
Ozima meka pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se nakon nicanja (post-em) do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 0,7 L/ha.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se nakon nicanja (post-em) do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 0,7 L/ha.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Koristi se nakon nicanja (post-em) do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 0,7 L/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 1 Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 2 Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/15-01/323 02.01.2020. 31.07.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/323 18.05.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/323 16.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/323 03.05.2023. -