Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Xinca

Proizvodu Xinca je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 14.09.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva XINCA je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu te kukuruzu šećercu.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/147
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG
Adresa vlasnika rješenja St.Peter Str.25, Linz, Austrija
Distributeri Belchim Crop Protection HR d.o.o.
AGRIMATCO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 12.06.2014.
Registracija važi do 14.03.2021.
Datum isteka za prodaju zaliha 14.06.2021.
Datum isteka za korištenje zaliha 14.09.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Bromoksinil 401.6 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).
Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: 45 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H332 Štetno ako se udiše.
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPo 5 Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/12-01/147 12.06.2014. 14.03.2021.
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/15-01/315 11.12.2015. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/12-01/147 10.04.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/12-01/147 27.06.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/12-01/147 21.12.2020. -

Primjena na kulture