Volley

Insekticid lokalni sistemik za suzbijanje štetnika na krumpiru, šećernoj repi, duhanu i breskvi.

Proizvodu Volley je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2013. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 20,00% Acetamiprid
Datum registracije 10.01.2005.
Registracija vrijedi do 01.01.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2013.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2013.
Proizvodi Willowood
Distributeri

Aktivne tvari

Acetamiprid (20,00%)

LD50 146 - 217. Kontaktnog, želučanog i sistemičnog djelovanja. Učinkovit protiv insekata s usnim ustojem za sisanje i različitih gusjenica iz reda Lepidoptera. U nas dozvoljen za uporabu u: šećernoj repi, krumpiru, duha...