Vitavax 200 FF

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za zaštitu sjemena i klica od biljnih bolesti tretiranjem sjemena. SJEME tretirano ovim sredstvom za zaštitu bilja ne smije se upotrebljavati niti stavljati na tržište od 31.01.2020.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/64
Vlasnik registracije Arysta LifeScience Netherlands B.V.
Distributeri Orchem d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tiram24137-26-8200,00 g/lec.europa.eu
Karboksin2735234-68-4 200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago tritici)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

smrdljiva snijet
(Tilletia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago nuda)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

tvrda snijet
(Ustilago hordei)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago avenae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pjegavost
(Pyrenophora avenae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
mjehurasta snijet
(Ustilago maydis)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

helminthosporium
(Helminthosporium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

aspergillus
(Aspergillus spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

penicillium
(Penicillium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

aspergillus
(Aspergillus spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

penicillium
(Penicillium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

phomopsis
(Phomopsis sp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
phoma
(Phoma betae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
suha trulež
(Leptosphaeria maculans)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 30.5.2006.
Registracija važi do 30.1.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.7.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.1.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/64 30.05.200630.01.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/64 14.07.2006
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4128.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/6427.01.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/6407.01.2019