Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Vitavax 200 FF

Proizvodu Vitavax 200 FF je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.01.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za zaštitu sjemena i klica od biljnih bolesti tretiranjem sjemena. SJEME tretirano ovim sredstvom za zaštitu bilja ne smije se upotrebljavati niti stavljati na tržište od 31.01.2020.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/64
Vlasnik registracije Arysta LifeScience Netherlands B.V.
Adresa vlasnika rješenja Ankerweg 18, Amsterdam, Nizozemska
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene tretiranje sjemena, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva strojevi za tretiranje sjemena

Važni datumi

Datum registracije 30.05.2006.
Registracija važi do 30.01.2019.
Datum isteka za prodaju zaliha 30.07.2019.
Datum isteka za korištenje zaliha 30.01.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Tiram 200 g/l
Karboksin 200 g/l

Kulture i štetni organizmi

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago nuda)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

tvrda snijet
(Ustilago hordei)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago avenae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pjegavost
(Pyrenophora avenae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

helminthosporium
(Helminthosporium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

aspergillus
(Aspergillus spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

penicillium
(Penicillium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

mjehurasta snijet
(Ustilago maydis)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

aspergillus
(Aspergillus spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

penicillium
(Penicillium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.

phomopsis
(Phomopsis sp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena, sredstvo ne djeluje štetno na formiranje kvržičnih bakterija kojima se inokulira sjeme soje prije sjetve.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
phoma
(Phoma betae)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
suha trulež
(Leptosphaeria maculans)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

fusarium
(Fusarium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

pythium
(Pythium spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago tritici)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

smrdljiva snijet
(Tilletia spp.)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Dodatne informacije: Na 100 kg sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/64 30.05.2006. 30.01.2019.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/64 14.07.2006. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/41 28.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/64 27.01.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/64 07.01.2019. -

Primjena na kulture