Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

VIBRANCE STAR

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva VIBRANCE STAR je fungicid za tretiranje sjemena žitarica.
Registarski broj UP/I-320-20/21-03/06
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva strojevi za tretiranje sjemena

Važni datumi

Datum registracije 22.07.2022.
Registracija važi do 31.10.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
sedaksan 25 g/l
Fludioksonil 25 g/l
Tritikonazol 20 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 50 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 200 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 500 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 1000 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Meka pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
rizoktonija
(Rhizoctonia cerealis)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

smeđa pjegavost pljevica
(Parastagonospora nodorum )
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

fuzarioza sjemena
(Fusarium culmorum)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

fuzarioza
(Fusarium graminearum)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

smrdljiva snijet
(Tilletia caries)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

prašna snijet
(Ustilago segetum var. tritici)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

smeđa pjegavost pljevica
(Parastagonospora nodorum )
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

fuzarioza sjemena
(Fusarium culmorum)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

fuzarioza
(Fusarium graminearum)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

smrdljiva snijet
(Tilletia caries)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

prašna snijet
(Ustilago segetum var. tritici)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

rizoktonija
(Rhizoctonia solani)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.

rizoktonija
(Rhizoctonia cerealis)
Primjena: u količini 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 mL/ha što odgovara najvećoj količini 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.

prašna snijet
(Ustilago nuda)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.

tvrda snijet
(Ustilago hordei)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.

siva snježna plijesan / truleži
(Typhula incarnata)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: se u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena raži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena raži/ha.

snijet / snijeti raži -antraknoza
(Urocystis occulta)
Primjena: se u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena raži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena raži/ha.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: u količini od 200 mL sredstva na 100 kg sjemena pšenoraži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 200 kg tretiranog sjemena pšenoraži/ha.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
prašna snijet
(Ustilago avenae)
Primjena: u količini od 150 mL sredstva na 100 kg sjemena zobi. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 255 mL/ha što odgovara najvećoj količini od 170 kg tretiranog sjemena zobi/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/21-03/06 22.07.2022. 31.10.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/21-03/06 28.08.2023. -

Primjena na kulture