Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

VIBRANCE GOLD

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva VIBRANCE GOLD je fungicid za tretiranje sjemena žitarica.
Registarski broj UP/I-320-20/19-03/04
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene tretiranje sjemena, ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva strojevi za tretiranje sjemena

Važni datumi

Datum registracije 06.11.2020.
Registracija važi do 31.12.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Difenkonazol 25 g/l
sedaksan 50 g/l
Fludioksonil 25 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 50 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 200 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
polietilen visoke gustoće (HDPE) obloga s pocinčanim čeličnim okvirom 1000 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Pir
(Triticum spelta)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

smeđa pjegavost pljevice i lista
(Septoria nodorum)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 30 do 45 g i sjetvenu normu od 170 kg sjemena/ha).

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 30 do 45 g i sjetvenu normu od 170 kg sjemena/ha).

prašna snijet
(Ustilago avenae)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 30 do 45 g i sjetvenu normu od 170 kg sjemena/ha).
Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 30 do 40 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 30 do 40 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

rizoktonija
(Rhizoctonia sp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

smrdljiva snijet
(Tilletia caries)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

smrdljiva snijet
(Tilletia foetida)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

prašna snijet
(Ustilago tritici)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

smeđa pjegavost pljevice i lista
(Septoria nodorum)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).

smrdljiva snijet
(Tilletia controversa)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 45 do 55 g i sjetvenu normu od 250 kg sjemena/ha).
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
prašna snijet ječma
(Ustilago hordei)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 60 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

prašna snijet pšenice
(Ustilago nuda)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 60 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 60 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 60 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

prugavost ječma
(Pyrenophora sp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 60 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

fuzarioze
(Fusarium spp.)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

smeđa pjegavost pljevice i lista
(Septoria nodorum)
Primjena: Prije sjetve u količini 150-200 ml/100 kg sjemena (uz masu 1000 zrna od 40 do 50 g i sjetvenu normu od 200 kg sjemena/ha).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/19-03/04 06.11.2020. 31.12.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/04 22.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/04 17.01.2023. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/04 26.07.2023. -

Primjena na kulture