Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

VIBRANCE DUO

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva VIBRANCE DUO je fungicid za tretiranje sjemena žitarica.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/361
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene tretiranje sjemena, ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva strojevi za tretiranje sjemena

Važni datumi

Datum registracije 04.05.2017.
Registracija važi do 31.10.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
sedaksan 25 g/l
Fludioksonil 25 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 5 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 50 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 200 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1000 l Profesionalna za profesionalnu primjenu Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snijet / snijeti raži -antraknoza
(Urocystis occulta)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena raži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena raži/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

snježne plijesni / snježna plijesan
(Monographella nivalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena raži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena raži/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježne plijesni / snježna plijesan
(Monographella nivalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenoraži. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena pšenoraži/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.
Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
prašna snijet
(Ustilago avenae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 150 ml sredstva na 100 kg sjemena zobi. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 255 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 170 kg tretiranog sjemena zobi/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježne plijesni / snježna plijesan
(Monographella nivalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

smrdljiva snijet
(Tilletia caries)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

prašna snijet
(Ustilago tritici)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

smeđa pjegavost pljevica
(Parastagonospora nodorum )
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

rizoktonija
(Rhizoctonia sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena pšenice. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 500 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 250 kg tretiranog sjemena pšenice/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
snježne plijesni / snježna plijesan
(Monographella nivalis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

prašna snijet
(Ustilago nuda)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

tvrda snijet
(Ustilago hordei)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 200 ml sredstva na 100 kg sjemena ječma. Najviša dopuštena količina utrošenog sredstva je 400 ml/ha što odgovara maksimalnoj količini od 200 kg tretiranog sjemena ječma/ha.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno ili uz dodavanje 1,5 l vode/100 kg sjemena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H332 Štetno ako se udiše.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340 + P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/15-01/361 04.05.2017. 31.10.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 21.02.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 17.09.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 31.12.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 21.09.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 17.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 01.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/361 09.01.2023. -

Primjena na kulture