Verita

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/149
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fenamidon650161326-34-744,00 g/kgec.europa.eu
Fosetil38415845-66-6667,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,25-0,3% iznosi 250-300 g sredstva u 100 l vode, odnosno 25-30 g u 10 l vode uz utrošak od 1000 l/ha škropiva. Može se koristiti tri puta u razmacima od 14 dana, od početka cvatnje. Sredstvo iskazuje sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 17.8.2004.
Registracija važi do 14.2.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 14.8.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 14.11.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/149 17.08.200414.02.2019
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/14928.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/14931.08.2018