Verita

Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi.
Količina djelatne tvari u % 4,40% Fenamidon , 66,70% Fosetil
Datum registracije 17.08.2004.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Fenamidon (4,40%)

Suzbija plamenjaču (Plasmopara viticola). Karenca: 42 dana vinova loza.

Fosetil (66,70%)

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim djelovanjem. Suzbija plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim iz fam. Cucurbitaceae, salati i hmelju. Ne djeluje na plamenjaču krumpira. LD50 5800. S.O. = II...