Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Vantex

Proizvodu Vantex je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.09.2021. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/66
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Adresa vlasnika rješenja DK-7673 Harbooore, Thyboronvej 78, Danska
Distributeri Stockton d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva inkapsulirana suspenzija
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 26.04.2005.
Registracija važi do 30.09.2021.
Datum isteka za prodaju i korištenje zaliha 30.09.2021.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Gama-cihalotrin 60 g/l

Kulture i štetni organizmi

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 60 ml/ha (6 ml/1000 m2).
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 14 dana
repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Primjena: Primjenjuje se u stadijima razvoja 12 do 49 prema BBCH skali, u količini 50-60 ml/ha (5-6 ml/1000 m2).
Raž
(Secale cereale)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 L vode).

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 L vode).
Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 1 U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/05-01/66 26.04.2005. 30.09.2021.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 21.01.2008. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 17.03.2009. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 02.11.2010. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/40 28.01.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 14.12.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 05.04.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/05-01/66 17.02.2020. -
Ukidanje registracije UP/I-UP/I-320-20/05-01/66 24.09.2021. -

Primjena na kulture