Vantex

Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici i šećernoj repi.
Količina djelatne tvari u % 6,00% Gama i lambda - cihalotrin
Datum registracije 26.04.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Cheminova A/S
Distributeri

Aktivne tvari

Gama i lambda - cihalotrin (6,00%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, nadalje krumpirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrast...