Vantex

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, kupusnjačama, žitaricama, uljanoj repici i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/66
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri Stockton d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva inkapsulirana suspenzija
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Gama-cihalotrin76876703-62-360,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 L vode).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Primjenjuje se u koncentraciji 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 L vode).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini 60 ml/ha (6 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 14 dana
repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Primjena: Primjenjuje se u stadijima razvoja 12 do 49 prema BBCH skali, u količini 50-60 ml/ha (5-6 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Raž
(Secale cereale)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 35 dana
žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

žitni balac
(Oulema sp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 40–50 ml/ha (4-5 ml/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPo 1U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 26.4.2005.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/66 26.04.200531.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/66 21.01.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/66 17.03.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/66 02.11.2010
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/6614.12.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/6605.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/6617.02.2020