Universalis

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/277
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Azoksistrobin571131860-33-893,70 g/lec.europa.eu
Folpet75133-07-3500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha iznosi 250 ml na 1000 m2.

pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha iznosi 250 ml na 1000 m2.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od faze 3. lista vinove loze do faze 6. listova vinove loze (BBCH 13-16).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od faze 3. lista vinove loze do faze 6. listova vinove loze (BBCH 13-16).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha iznosi 250 ml na 1000 m2.

pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha iznosi 250 ml na 1000 m2.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od faze 3. lista vinove loze do faze 6. listova vinove loze (BBCH 13-16).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.

crvena palež
(Pseudopeziza tracheiphila)
Primjena: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od faze 3. lista vinove loze do faze 6. listova vinove loze (BBCH 13-16).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 5 dana za rezidbu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302 + H332Štetno ako se proguta ili udiše
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 21.5.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/277 21.05.200731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/27718.10.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014