Tribe 75 WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TRIBE 75 WG je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/25
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
COEX HDPE/EVOH100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE80,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH80,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA80,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE60,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE80,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 g/ha od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 - 39). U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 600 l/ha
Dodatne informacije: Osjetljive korovne vrste: srednja mišjakinja (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubica (Viola arvensis), bijela pušina (Silene alba), puzajuća pjeskarica (Arenaria serpyllifolia), rožac (Cerastium fontanum), dimak (Crepis sp.), obična ognjičina (Lapsana communis), obalna krajanka (Corrigiola litoralis), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), trobojna ljubica (Viola tricolor), dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys), bijela loboda (Chenopodium album var. striatum), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), modra krika (Anagalis foemina), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), crna vrzina (Brassica nigra), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), mak turčinak (Papaver rhoeas), mala mlječika (Euphoriba exigua), sofijin oranj (Descurainia sophia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljepljiva bročika (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp., troroga broćika (Galium tricornutum), pusteni targok (Anacyclus clavatus), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kopar (Anethum graveolens), zrakasta smrdulja (Bifora radians), dvoredci (Diplotaxis spp.), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), priklonjeni cecelj (Oxalis pes-caprae), modri različak (Centaurea cyanus), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), žabnjaci (Rannunculus spp.), kiselice (Rumex spp.).

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 g/ha od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 - 39). U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 600 l/ha
Dodatne informacije: Osjetljive korovne vrste: srednja mišjakinja (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubica (Viola arvensis), bijela pušina (Silene alba), puzajuća pjeskarica (Arenaria serpyllifolia), rožac (Cerastium fontanum), dimak (Crepis sp.), obična ognjičina (Lapsana communis), obalna krajanka (Corrigiola litoralis), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), trobojna ljubica (Viola tricolor), dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys), bijela loboda (Chenopodium album var. striatum), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), modra krika (Anagalis foemina), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), crna vrzina (Brassica nigra), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), mak turčinak (Papaver rhoeas), mala mlječika (Euphoriba exigua), sofijin oranj (Descurainia sophia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljepljiva bročika (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp., troroga broćika (Galium tricornutum), pusteni targok (Anacyclus clavatus), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kopar (Anethum graveolens), zrakasta smrdulja (Bifora radians), dvoredci (Diplotaxis spp.), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), priklonjeni cecelj (Oxalis pes-caprae), modri različak (Centaurea cyanus), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), žabnjaci (Rannunculus spp.), kiselice (Rumex spp.).

Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 g/ha od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 - 39). U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 600 l/ha
Dodatne informacije: Osjetljive korovne vrste: srednja mišjakinja (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubica (Viola arvensis), bijela pušina (Silene alba), puzajuća pjeskarica (Arenaria serpyllifolia), rožac (Cerastium fontanum), dimak (Crepis sp.), obična ognjičina (Lapsana communis), obalna krajanka (Corrigiola litoralis), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), trobojna ljubica (Viola tricolor), dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys), bijela loboda (Chenopodium album var. striatum), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), modra krika (Anagalis foemina), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), crna vrzina (Brassica nigra), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), mak turčinak (Papaver rhoeas), mala mlječika (Euphoriba exigua), sofijin oranj (Descurainia sophia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljepljiva bročika (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp., troroga broćika (Galium tricornutum), pusteni targok (Anacyclus clavatus), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kopar (Anethum graveolens), zrakasta smrdulja (Bifora radians), dvoredci (Diplotaxis spp.), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), priklonjeni cecelj (Oxalis pes-caprae), modri različak (Centaurea cyanus), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), žabnjaci (Rannunculus spp.), kiselice (Rumex spp.).

Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 g/ha od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 - 39). U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 600 l/ha
Dodatne informacije: Osjetljive korovne vrste: srednja mišjakinja (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubica (Viola arvensis), bijela pušina (Silene alba), puzajuća pjeskarica (Arenaria serpyllifolia), rožac (Cerastium fontanum), dimak (Crepis sp.), obična ognjičina (Lapsana communis), obalna krajanka (Corrigiola litoralis), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), trobojna ljubica (Viola tricolor), dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys), bijela loboda (Chenopodium album var. striatum), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), modra krika (Anagalis foemina), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), crna vrzina (Brassica nigra), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), mak turčinak (Papaver rhoeas), mala mlječika (Euphoriba exigua), sofijin oranj (Descurainia sophia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljepljiva bročika (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp., troroga broćika (Galium tricornutum), pusteni targok (Anacyclus clavatus), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kopar (Anethum graveolens), zrakasta smrdulja (Bifora radians), dvoredci (Diplotaxis spp.), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), priklonjeni cecelj (Oxalis pes-caprae), modri različak (Centaurea cyanus), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), žabnjaci (Rannunculus spp.), kiselice (Rumex spp.).

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 20 g/ha od stadija 2 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 - 39). U godini žetve ne primjenjivati prije kraja veljače. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 600 l/ha
Dodatne informacije: Osjetljive korovne vrste: srednja mišjakinja (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska ljubica (Viola arvensis), bijela pušina (Silene alba), puzajuća pjeskarica (Arenaria serpyllifolia), rožac (Cerastium fontanum), dimak (Crepis sp.), obična ognjičina (Lapsana communis), obalna krajanka (Corrigiola litoralis), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), trobojna ljubica (Viola tricolor), dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys), bijela loboda (Chenopodium album var. striatum), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), modra krika (Anagalis foemina), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), crna vrzina (Brassica nigra), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), mak turčinak (Papaver rhoeas), mala mlječika (Euphoriba exigua), sofijin oranj (Descurainia sophia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljepljiva bročika (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp., troroga broćika (Galium tricornutum), pusteni targok (Anacyclus clavatus), bijela loboda (Chenopodium album), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kopar (Anethum graveolens), zrakasta smrdulja (Bifora radians), dvoredci (Diplotaxis spp.), proraštena šupljica (Myagrum perfoliatum), priklonjeni cecelj (Oxalis pes-caprae), modri različak (Centaurea cyanus), rascjepkana iglica (Geranium dissectum), žabnjaci (Rannunculus spp.), kiselice (Rumex spp.).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 22.2.2016.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/2522.02.201631.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/2524.10.2016
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/15-01/2523.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/2513.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/2524.09.2019