Trend 90

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Pomoćno sredstvo - ovlaživač koji se primjenjuje s herbicidima TAROT i HARMONY 75 DF za suzbijanje korova u kukuruzu.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/175
Vlasnik registracije DuPont International Operations SARL
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva
Područje primjene
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Izodekanol etoksilat900,00 g/kg

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 21.4.1997.
Registracija važi do 1.1.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/175 21.04.199701.01.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/175 04.12.2000
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/175 27.11.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/175 16.11.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/175 04.01.2008