Topas 100 EC

Sistemični fungicid za suzbijanje pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu.
Količina djelatne tvari u % 10,00% Penkonazol
Datum registracije 01.02.2007.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Penkonazol (10,00%)

Za preventivno i kurativno suzbijanje pepelnice jabuke i vinove loze.LD 50 2125. Izvan skupine otrova. K - 35 dana vinova loza; 21 jabuke i kruške.