Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

TONALE

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TONALE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno.
Registarski broj UP/I-320-20/19-03/35
Vlasnik registracije SIPCAM OXON S.p.A.
Adresa vlasnika rješenja Via Sempione 195 , 20016 Pero (MI), Italija
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva smjesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC) oznake ZC
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno, sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 14.06.2021.
Registracija važi do 31.10.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Klomazon 40 g/l
Mezotrion 75 g/l
Terbutilazin 375 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 svake treće godine na istoj površini. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Sredstvo primijeniti na sljedeći način: 1.Količina (L/ha) i vrijeme primjene: 1,7-2,0 prije nicanja (pre-em), Ograničenje: Na pjeskovitim i propusnim tlima koristiti najveću količinu od 1,7 L/ha; 2. Količina (L/ha) i vrijeme primjene: 1,5-2,0 nakon nicanja (post-em), najkasnije do 6 listova kukuruza (BBCH 16), Ograničenje: Na pjeskovitim i propusnim tlima koristiti količinu 1,5-1,7 L/ha.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: - dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium album), konica (Galinsoga parviflora), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obični tušt (Portulaca oleracea), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), ostak (Sonchus spp.); - dobro suzbija jednogodišnje uskolisne korove: koštan (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria viridis); - djelomično suzbija: divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena. Optimalan učinak sredstva postiže se tretiranjem korova prije nicanja ili u ranim razvojnim stadijima korova nakon nicanja (najkasnije do 4 lista).

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 svake treće godine na istoj površini. Utrošak vode: 200-400 L/ha. Sredstvo primijeniti na sljedeći način: 1.Količina (L/ha) i vrijeme primjene: 1,7-2,0 prije nicanja (pre-em), Ograničenje: Na pjeskovitim i propusnim tlima koristiti najveću količinu od 1,7 L/ha; 2. Količina (L/ha) i vrijeme primjene: 1,5-2,0 nakon nicanja (post-em), najkasnije do 6 listova kukuruza (BBCH 16), Ograničenje: Na pjeskovitim i propusnim tlima koristiti količinu 1,5-1,7 L/ha.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: - dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium album), konica (Galinsoga parviflora), crna pomoćnica (Solanum nigrum), obični tušt (Portulaca oleracea), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), ostak (Sonchus spp.); - dobro suzbija jednogodišnje uskolisne korove: koštan (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria viridis); - djelomično suzbija: divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena. Optimalan učinak sredstva postiže se tretiranjem korova prije nicanja ili u ranim razvojnim stadijima korova nakon nicanja (najkasnije do 4 lista).

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 1 Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).
SPe 2 Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/19-03/35 14.06.2021. 31.10.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/35 21.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/35 24.02.2023. -