Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

TOMIGAN 250 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TOMIGAN 250 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za zrno, cvijeću, na livadama i pašnjacima, u sjemenskim travama, ukrasnim i namjenskim travnjacima te nasadima jezgričavog voća
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/143
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Adresa vlasnika rješenja Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nizozemska
Distributeri AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva širom s prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 26.01.2012.
Registracija važi do 31.12.2025.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Fluroksipir 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PET 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Travnjaci
Karenca: Nije primjenjivo
dvornici
(Polygonum spp.)
Primjena: u količini 0,8 l/ha.U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.

poljski slak
(Convolvulus arvensis)
Primjena: u količini 0,8 l/ha.U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.

tratinčica
(Bellis spp.)
Primjena: u količini 0,8 l/ha. U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.

suličasti trputac
(Plantago lanceolata L.)
Primjena: u količini 0,8 l/ha. U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.

maslačak
(Taraxacum officinale)
Primjena: u količini 0,8 l/ha. U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.

djeteline
(Trifolium spp.)
Primjena: u količini 0,8 l/ha.U novim usjevima(u prvoj godini nakon sjetve)primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (od BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.
Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Narcisa
(Narcissus sp.)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,6 l/ha. Nakon cvatnje narcisa.
Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)
Sjemenske trave
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,8 l/ha. U novim se usjevima (u prvoj godini nakon sjetve) primjenjuje u stadiju razvoja trava od pojave 4 lista (BBCH 14). U sljedećim se godinama primjenjuje u proljeće kada je trava visine od 10 do 15 cm.
Ozima zob
(Avena sativa)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Jara raž
(Secale cereale)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39);
Jara zob
(Avena sativa)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39);
Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,6-0,8 l/ha kada se kukuruz nalazi u stadiju razvoja 2 do 5 listova (BBCH 12-15). Kod kasnije primjene preporučljivo je koristiti tehniku primjene ispod listova i između redova. Paziti na širinu između redova.
Dodatne informacije: Za suzbijanje jednogodišnjih korovnih vrsta primijeniti nižu dozu, a za suzbijanje višegodišnjih poput poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kupina (Rubus spp.), kiselica (Rumex spp.) i dr. višu dozvoljenu dozu;
Jari ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,8 l/ha kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39).
Tulipan
(Tulipa spec.)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,4-0,6 l/ha. Prije ili nakon cvatnje tulipana. Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha.
Livade
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,8 l/ha za suzbijanje kiselica (Rumex spp.), djetelina (Trifolium spp.) i dr. u proljeće, kada su biljke visine od 15 do 20 cm.
Pašnjaci
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 0,8 l/ha za suzbijanje kiselica (Rumex spp.), djetelina (Trifolium spp.) i dr. u proljeće, kada su biljke visine od 15 do 20 cm;
Jezgričavo voće
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: u količini 1,2 l/ha u stadiju razvoja kulture BBCH 10-97, u vrijeme intenzivnog porasta korova, a najkasnije do početka cvatnje korova. Osim korova djeluje i na izdanke na stablu jabuke koje su u trenutku primjene u zelenoj fazi, bez opasnosti da ošteti jabuku.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
N Tvar opasna za okoliš
R 11 Lako zapaljivo
R 37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu
R 40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima
R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
R 65 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta
R 67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
S 2 Čuvati izvan dohvata djece
S 23 Ne udisati plin/dim/pare/aerosol
S 24 Spriječiti dodir s kožom
S 35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S 57 Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša
S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik
Xn Štetna tvar

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/08-01/143 26.01.2012. 31.12.2025.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 26.06.2012. 26.01.2022.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 08.09.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 28.02.2018. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/08-01/143 29.05.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 19.03.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 26.10.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 01.12.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/143 24.01.2024. -

Primjena na kulture