Tebkin 250 EW

TEBKIN 250 EW je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ratarstvu i vinogradarstvu.
Količina djelatne tvari u % 25,00% Tebukonazol
Datum registracije 31.08.2015.
Registracija vrijedi do 31.08.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Tebukonazol (25,00%)

Sistemik širokog spektra. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusari...