Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Tarot 25 DF

Proizvodu Tarot 25 DF je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 08.04.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu za zrno (bez podusjeva, u fazi 2-6 listova) te u merkantilnom krumpiru. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha do 08.04.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha do 08.04.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/93-01/307
Vlasnik registracije DuPont International Operations SARL
Adresa vlasnika rješenja 2, Chemin du Pavillon , CH-1218 Le Grand Saconnex, Ženeva, Švicarska
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 08.03.1999.
Registracija važi do 08.10.2015.
Datum isteka za prodaju zaliha 08.04.2016.
Datum isteka za korištenje zaliha 08.04.2017.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Rimsulfuron 250 g/kg

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno (bez podusjeva)
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje višegodišnjih trava (Sorghum halepense i Agropyron repens), širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova. a) Jednokratna primjena: TAROT 25 OF 50-60 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Primjenjuje se u vrijeme kada su korovske trave visoke 15-20 cm. b) Razdvojena primjena (split aplikacija):TAROT 25 OF 30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača;TAROT 25 OF 20-30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.Prvi put tretirati kada korovi imaju 2-3 lista i drugi put 2 do 3 tjedna kasnije, kada se ponovi ponik trava, odnosno sve dok kukuruz ima manje od 6 listova. 2) jednogodišnjih trava (Echinochloa spp., Digitaria spp., Setaria spp.,Panicum spp.,), širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova. a) Jednokratna primjena: TAROT 25 OF 40-50 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Primjenjuje se u vrijeme kada su korovske trave u fazi 1-3 lista, najkasnije do kraja busanja, odnosno dok kukuruz ne razvije 6 listova. U slučaju razvučenog i dugog nicanja vrste obični koštan (Echinochloa crus galli) i dr., da se suzbije naknadni ponik, može se primjeniti. : b) Višekratno:TAROT 25 OF 30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.TAROT 25 OF 20-30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.Tretirati prvi put kada su jednogodišnje trave u fazi 1-3 lista i drugi put 2 do 3 tjedna kasnije, odnosno sve dok kukuruz ne razvije 6 listova. 3) travnih dominantnih širokolisnih korova (Chenopodium spp.,Polygonum spp., Datura stramonium, Solanum nigrum i dr.). Primjenjuje se u kombinacijama s drugim herbicidima:TAROT 25 OF 50 g/ha + Harmony 75 DF 10 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.TAROT 25 OF 50 g/ha + Atrazin 50% 1 kg/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. TAROT 25 OF 50 g/ha + Banvel 480 0,3-0,5 l/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Koristiti 200-300 l/ha škropiva.

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje višegodišnjih trava (Sorghum halepense i Agropyron repens), širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova. a) Jednokratna primjena: TAROT 25 OF 50-60 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Primjenjuje se u vrijeme kada su korovske trave visoke 15-20 cm. b) Razdvojena primjena (split aplikacija):TAROT 25 OF 30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača;TAROT 25 OF 20-30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.Prvi put tretirati kada korovi imaju 2-3 lista i drugi put 2 do 3 tjedna kasnije, kada se ponovi ponik trava, odnosno sve dok kukuruz ima manje od 6 listova. 2) jednogodišnjih trava (Echinochloa spp., Digitaria spp., Setaria spp.,Panicum spp.,), širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova. a) Jednokratna primjena: TAROT 25 OF 40-50 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Primjenjuje se u vrijeme kada su korovske trave u fazi 1-3 lista, najkasnije do kraja busanja, odnosno dok kukuruz ne razvije 6 listova. U slučaju razvučenog i dugog nicanja vrste obični koštan (Echinochloa crus galli) i dr., da se suzbije naknadni ponik, može se primjeniti. : b) Višekratno:TAROT 25 OF 30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.TAROT 25 OF 20-30 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.Tretirati prvi put kada su jednogodišnje trave u fazi 1-3 lista i drugi put 2 do 3 tjedna kasnije, odnosno sve dok kukuruz ne razvije 6 listova. 3) travnih dominantnih širokolisnih korova (Chenopodium spp.,Polygonum spp., Datura stramonium, Solanum nigrum i dr.). Primjenjuje se u kombinacijama s drugim herbicidima:TAROT 25 OF 50 g/ha + Harmony 75 DF 10 g/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača.TAROT 25 OF 50 g/ha + Atrazin 50% 1 kg/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. TAROT 25 OF 50 g/ha + Banvel 480 0,3-0,5 l/ha + 0,1-0,2% Trend-a ili drugih okvašivača. Koristiti 200-300 l/ha škropiva.
Dodatne informacije: "Iznimno, u slučaju kada do porasta navedenih višegodišnjih vrsta dođe kasnije, herbicid Tarot 25 DF sam kao korektor, može se primjeniti do 7 listova kukuruza."
Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: osigurana vremenom primjene.
višegodišnji korovi
Primjena: a)jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 50-60 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada višegodišnji korovi dosegnu visinu od 15-20 cm; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): dva tretiranja sa sredstvom TAROT 25 DF u količini 30 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 02-0,3 l/ha. Prvo tretiranje treba provesti kada višegodišnji korovi dosegnu visinu od 15-20 cm, a drugo tretiranje nakon 10-15 dana;
Dodatne informacije: Suzbija i neke širokolisne korove.

obični kužnjak
(Datura stramonium)
Primjena: a)jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada je rajčica u fazi 5-6 listova; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): prije klijanja sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha te kada rajčica razvije 5-6 listova TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha.

crna pomoćnica
(Solanum nigrum)
Primjena: a)jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada je rajčica u fazi 5-6 listova; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): prije klijanja sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha te kada rajčica razvije 5-6 listova TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha.

lobode
(Chenopodium)
Primjena: a)jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada je rajčica u fazi 5-6 listova; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): prije klijanja sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha te kada rajčica razvije 5-6 listova TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha.

dvornici
(Polygonum)
Primjena: a)jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada je rajčica u fazi 5-6 listova; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): prije klijanja sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310-460 g/ha te kada rajčica razvije 5-6 listova TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + sredstvo na osnovi 70% metribuzina u količini 310 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha.

jednogodišnji korovi
Primjena: a) jednokratnom primjenom: TAROT 25 DF u količini 40-50 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha kada trave imaju 1-3 lista; b) razdvojenom primjenom (split aplikacija): prvo tretiranje sa sredstvom TAROT 25 DF u količini 30 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha treba provesti kada travni korovi razviju 1-3 lista, a drugo tretiranje sa sredstvom TAROT 25 DF u količini 20 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 0,2-0,3 l/ha treba provesti 10 dana nakon prvog tretiranja;
Dodatne informacije: Suzbija određene osjetljive širokolisne korove.
Konzumni krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: TAROT 25 OF može se primjeniti u merkantilnom krumpiru za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus galli), muhara (Setaria spp.), obične svračice (Digitada sanguinalis), divljeg prosa(Panicum spp.), divljeg sirka (Sorghum halepense) i obične pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova.Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kada je krumpir visine 10-20 cm i to: TAROT 25 OF 50-60 g/ha (5-6 g/ 1OOO m2) + Trend 90 0,1-0,2%, jednokratnom primjenom, ili TAROT 25 OF 30 g/ha + 20-30g/ha sredstva na osnovi 70% metribuzina (3+2-3g/1000m^2)+Trend 90 0,1-0,2%, razdvojenom primjenom. Veća količina sredstva primjenjuje se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak, pirika), kao i u kasnijim stadijima razvoja korova, Razdvojena primjena preporuča se u slučaju produženog nicanja korova, a tretiranja se vrše u razmaku 7-10 dana. Sredstvo daje najbolje rezultate ako su sjemenski travni korovi u stadiju 1-3 lista pa do sredine busanja, a višegodišnji travni korovi visine 10-25 cm. za proširenje spektra djelovanja na sjemenske širokolisne korovske vrste, TAROT 25 OF može se kombinirati s 500 g/ha nekog preparata na bazi 70% metribuzina, uz pridržavanje svih ograničenja koja važe za metribuzin. TAROT 25 OF ne smije se primjenjivati u proizvodnji sjemenskog krumpira.

višegodišnji travni korovi
Primjena: TAROT 25 OF može se primjeniti u merkantilnom krumpiru za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus galli), muhara (Setaria spp.), obične svračice (Digitada sanguinalis), divljeg prosa(Panicum spp.), divljeg sirka (Sorghum halepense) i obične pirike (Agropyron repens), te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova.Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kada je krumpir visine 10-20 cm i to: TAROT 25 OF 50-60 g/ha (5-6 g/ 1OOO m2) + Trend 90 0,1-0,2%, jednokratnom primjenom, ili TAROT 25 OF 30 g/ha + 20-30g/ha sredstva na osnovi 70% metribuzina (3+2-3g/1000m^2)+Trend 90 0,1-0,2%, razdvojenom primjenom. Veća količina sredstva primjenjuje se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak, pirika), kao i u kasnijim stadijima razvoja korova, Razdvojena primjena preporuča se u slučaju produženog nicanja korova, a tretiranja se vrše u razmaku 7-10 dana. Sredstvo daje najbolje rezultate ako su sjemenski travni korovi u stadiju 1-3 lista pa do sredine busanja, a višegodišnji travni korovi visine 10-25 cm. za proširenje spektra djelovanja na sjemenske širokolisne korovske vrste, TAROT 25 OF može se kombinirati s 500 g/ha nekog preparata na bazi 70% metribuzina, uz pridržavanje svih ograničenja koja važe za metribuzin. TAROT 25 OF ne smije se primjenjivati u proizvodnji sjemenskog krumpira.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/93-01/307 08.03.1999. 08.10.2015.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/93-01/307 06.12.1999. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/93-01/307 04.12.2000. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/93-01/307 27.11.2003. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/93-01/307 04.01.2008. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/93-01/307 03.11.2008. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/11-01/199 02.12.2011. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/16 16.01.2014. -

Primjena na kulture