Systhane 24 E

Fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze.
Količina djelatne tvari u % 24,00% Miklobutanil
Datum registracije 20.04.1999.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Miklobutanil (24,00%)

Fungicid s preventivnim, kurativnim a kod fuzikladija i eradikativnim efektom. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija pepelnice na jabukama, vinovoj lozi, ružama i krastavcima. LD50 2800. S.O. = III. Karenca:...