Sumialfa 5 FL

Insekticid namijenjen za primjenu na otvorenom za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.
Količina djelatne tvari u % 5,00% Esfenvalerat
Datum registracije 02.06.2011.
Registracija vrijedi do 02.06.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sumitomo
Distributeri

Aktivne tvari

Esfenvalerat (5,00%)

Insekticid brzog i dugotrajnog djelovanja. Djeluje protiv jabučnog savijača, lisnih minera i ušiju, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih. LD50 75 - 400. S.O. = II, ispod 5 % = III. Karenca: 3 dana marelica, bre...