Stomp 330 E

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni i zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu, suncokretu, soji, krumpiru, pšenici, luku, rajčici, kupusu, paprici i duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/161
Vlasnik registracije BASF Agro B.V.
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pendimetalin35740487-42-1330,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Tretirati po tlu nakon sjetve a prije nicanja usjeva.4-6 l/ha iznosi 400-600 ml na 1000 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Tretirati po tlu nakon sjetve a prije nicanja usjeva. 4-6 l/ha iznosi 400-600 ml na 1000 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Tretirati po tlu nakon sjetve a prije nicanja usjeva. 4-6 l/ha iznosi 400-600 ml na 1000 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Tretirati po tlu nakon sjetve a prije nicanja usjeva. 4-6 l/ha iznosi 400-600 ml na 1000 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjeniti najmanje 7 dana prije početka nicanja krumpira. U kombinacijama s drugim sredstvima treba koristiti najmanju preporučenu količinu sredstva. Sredstvo ne koristiti na izrazito lakim tlima. 4-6 l/ha iznosi 400-600 ml na 1000 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i obične slakoperke (Apera spica- -venti) u količini sredstva od 5 l/ha (500 ml na 1000 m") te broćike turice (Galium aparine), kamilice (Matricaria chamomilla) i poljskog maka (Papa ver rhoeas), u količini sredstva od 6 l/ha (600 ml na 1000 m') i uz utrošak vode od najmanje 200 l/ha (20 1na 1000 m'). Tlo treba kvalitetno pripremiti, a sjetvu obaviti prije 30. studenog. Sjeme treba biti pokriveno s najmanje 32 mm tla. Oštećenje usjeva javlja se na preplitko unesenom sjemenu. Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja pšenice ili nakon nicanja do početka busanja pšenice (fenofaze razvoja 11-21 prema ZCK-Ijestvici). Ne koristiti sredstvo na laganim propusnim tlima s manje od 1,5% humusa, jer u vrijeme češćih jačih oborina može doći do pojave fitotoksičnosti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Luk (iz sjemena i lučica)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se poslije sjetve ili sadnje luka. U luku iz sjemena sloj tla iznad sjemena treba biti najmanje 2,5 cm debljine tla s višim sadržajem humusa. Na lakim tlima je fitotoksičan. Sredstvo oštećuje povrtnice ako se primjeni nakon presađivanja. 5 l/ha iznosi 50 ml na 100 m2. Uz utrošak vode 100-400 l/ha što iznosi 1-4 l na 100 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Rajčica (iz presadnica)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjeniti iz presadnica prije presađivanja.5 l/ha iznosi 50 ml na 100 m2. Uz utrošak vode 100-400 l/ha što iznosi 1-4 l na 100 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kupus (iz presadnica)
(Brassica oleracea var. capitata)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjeniti iz presadnica prije presađivanja.5 l/ha iznosi 50 ml na 100 m2. Uz utrošak vode 100-400 l/ha što iznosi 1-4 l na 100 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Paprika (iz presadnica)
(Capsicum annuum)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjeniti iz presadnica prije presađivanja.5 l/ha iznosi 50 ml na 100 m2. Uz utrošak vode 100-400 l/ha što iznosi 1-4 l na 100 m2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjeniti prije presađivanja duhana. 5-7 l/ha iznosi 500-700 ml na 1000 m2. U nižoj količini koristi se na lakšim tlima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 23.11.2005.
Registracija važi do 1.5.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.11.2013.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/161 23.11.200501.05.2012