SPANDIS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/317
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Polietilen visoke gustoće (HDPE)50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Polietilen visoke gustoće (HDPE)10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Prosulfuron57994125-34-5 40,00 g/kgec.europa.eu
Nikosulfuron709111991-09-4100,00 g/kgec.europa.eu
Dikamba851918-00-9400,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18) u količini 0,4-0,5 kg/ha uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka. Tretiranje se obavlja prskanjem traktorskim prskalicama. Sredstvo se smije primijeniti jednom u tri godine na istoj površini. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10 - 20 cm. Primjenjuje se jednom u vegetacijskoj sezoni.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18) u količini 0,4-0,5 kg/ha uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka. Tretiranje se obavlja prskanjem traktorskim prskalicama. Sredstvo se smije primijeniti jednom u tri godine na istoj površini. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10 - 20 cm. Primjenjuje se jednom u vegetacijskoj sezoni.

Višegodišnji uskolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18) u količini 0,4-0,5 kg/ha uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka. Tretiranje se obavlja prskanjem traktorskim prskalicama. Sredstvo se smije primijeniti jednom u tri godine na istoj površini. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10 - 20 cm. Primjenjuje se jednom u vegetacijskoj sezoni.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo primijeniti nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18) u količini 0,4-0,5 kg/ha uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka. Tretiranje se obavlja prskanjem traktorskim prskalicama. Sredstvo se smije primijeniti jednom u tri godine na istoj površini. Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10 - 20 cm. Primjenjuje se jednom u vegetacijskoj sezoni.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 5.10.2021.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Produljenje registracijeUP/I-320-20/17-03/31705.10.202131.12.2023