Sharmetrin

SHARMETRIN je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru.

Proizvodu Sharmetrin je ukinuta/istekla registracije na dan 31.07.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 70,00% Metribuzin
Datum registracije 11.10.2016.
Registracija vrijedi do 31.07.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Metribuzin (70,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih širokolisnih i neki...