Sharmetrin

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SHARMETRIN je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/03
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PE/Al50,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al300,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al2,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE/Al10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metribuzin28321087-64-9700,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 0,75 kg/ha. Utrošak vode: 200-400 l/ha Ograničenja: Ne upotrebljavati u krumpiru za sjemensku proizvodnju. Sredstvo se smije primijeniti svake druge godine na istoj površini. Spektar djelovanja sredstva SHARMETRIN: Dobro suzbija: crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), bijela loboda (Chenopodium album), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), poljski mošnjak (Thlaspi arvense), obični kostriš (Senecio vulgaris), mišjakinja (Stellaria media), perzijska čestoslavica (Veronica persica), poljska ljubica (Viola tricolor), samonikla uljana repica (Brassica napus), svračica (Digitaria sp.), obični koštan (Echinochloa crus-galli), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua). Djelomično suzbija: čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), engleski ljulj (Lolium perenne). Nedovoljno suzbija: hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus), obična dimnjača (Fumaria officinalis), ljepljiva broćika (Galium aparine), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), crna pomoćnica (Solanum nigrum).
Dodatne informacije: Plodored: Na tlu tretiranom sredstvom SHARMETRIN smiju se sijati/saditi: - nakon 6 mjeseci: uljana repica, grašak i šećerna repa, - nakon 4 mjeseca: djetelina i lucerna, - nakon 3 mjeseca: mrkva. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 11.10.2016.
Registracija važi do 31.7.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/0311.10.201631.07.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/0326.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/0318.05.2021