Sercadis

SERCADIS je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu.
Količina djelatne tvari u % 30,00% Fluksapiroksad
Datum registracije 24.05.2017.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Fluksapiroksad (30,00%)