Sencor SC 600

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SENCOR SC 600 je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u krumpiru, soji, rajčici i šparogama.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/229
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PA/HDPE s adhezivnim slojem1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE40,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metribuzin28321087-64-9600,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 0,9 l/ha ili nakon nicanja krumpira (post-em), kada je duljina izdanaka u prosjeku 5-10 cm, u količini 0,55 l/ha. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 250 - 300 l/ha
Dodatne informacije: Ograničenje: dozvoljena je primjena sredstva na tlima u kojima je udio organskih tvari veći od 1%.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U rajčici iz sjemena sredstvo se primjenjuje u količini 0,55 l/ha u stadiju od 5-6 listova usjeva. U rajčici iz presadnica sredstvo se može primjenjivati prije sadnje ili poslije sadnje, nakon što se biljka dobro ukorijeni, u količini 0,55 l/ha. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 250 - 300 l/ha

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,55 l/ha. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 250 - 300 l/ha
Dodatne informacije: Ograničenje: dozvoljena je primjena sredstva na tlima u kojima je udio organskih tvari veći od 1,5%.

Šparoga
(Asparagus officinalis)
Karenca: 7 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 0,9 l/ha u etabliranom usjevu, u rano proljeće nakon zagrtanja, dok su izboji još ispod površine tla, ili nakon sjetve na površini bez biljaka.
Dodatne informacije: Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 250 - 300 l/ha

Mrkva
(Daucus carota var. sativa)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: - jednokratna primjena u stadiju razvoja od 4-6 listova kulture (BBCH 14-16), u količini 0,35 L/ha uz utrošak vode 250-300 L/ha ili - dvokratna primjena u podijeljenoj (split) aplikaciji, prvi puta primijeniti u stadiju razvoja 1-2 prava lista kulture (BBCH 11-12) u količini 0,08-0,12 L/ha, a drugi puta u stadiju razvoja 4-6 listova kulture (BBCH 14-16) u količini 0,12-0,20 L/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,35 L/ha. Sredstvo se može primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Celer korjenaš
(Apium graveolens var. rapaceum)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: jednokratno u količini od 0,35 l/ha, kada je kultura u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16) ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji, prvi puta u količini od 0,08-0,12 l/ha kada je kultura u stadiju razvoja 1-2 prava lista (BBCH 11-12), a drugi puta u količini 0,12-0,2 l/ha u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16).Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Maksimalna dozvoljena količina sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni iznosi 0,35 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo SENCOR SC 600 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)). Prije primjene na većim površinama, preporuča se provjeriti selektivnost sredstva SENCOR SC 600 na manjim površinama.
Pastrnjak
(Pastinaca sativa ssp. sativa)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: jednokratno u količini od 0,35 l/ha, kada je kultura u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16) ili dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji, prvi puta u količini od 0,08-0,12 l/ha kada je kultura u stadiju razvoja 1-2 prava lista (BBCH 11-12), a drugi puta u količini 0,12-0,2 l/ha u stadiju razvoja 4-6 listova (BBCH 14-16).Utrošak vode: 250 - 300 l/ha Maksimalna dozvoljena količina sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni iznosi 0,35 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo SENCOR SC 600 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)). Prije primjene na većim površinama, preporuča se provjeriti selektivnost sredstva SENCOR SC 600 na manjim površinama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 20.1.2016.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/22920.01.201631.07.2021
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/16-03/7629.08.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22903.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22906.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22913.02.2017
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/18-03/8716.10.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22927.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/22911.09.2019