Sekator WG

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni kombinirani herbicid za suzbijanje nekih uskolisnih korova i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova u pšenici i ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/229
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Jodosulfuron634 (aktivna tvar) 634.501 (jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 185119-76-0 (aktivna tvar) 144550-36-7(jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 12,50 g/kgec.europa.eu
Amidosulfuron515120923-37-750,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U ozimoj pšenici tretirati od sredine busanja do početka vlatanja (fenofaze 22-30 prema ZCK skali), i u jaroj pšenici tretirati od fenofaze 3 lista do kraja busanja (fenofaze 13-30 prema ZCK skali). Najbolje učinke pokazuje u ranim fazama rasta.200-300 g sredstva/ha iznosi 20-30 g sredstva na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje nekih uskolisnih korova - trava: slakoperke (Apera spica venti) i vlasnjača (Poa sp.) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: hrapavi štir (Amaranthus retroflexus), poljska krika (Anagallis arvensis), poljski jarmen (Anthemis arvensis), divlja loboda (Atriplex patula), pastirska torbica (Capsella bursa-pastorisi, bijela loboda (Chenopodium album), poljski osjak (Cirsium arvense), broćika (Galium aparine), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilice (Matricaria spp.), poljski mak (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp.), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mala mišjakinja (Stellaria media), poljski svinjak (Sonchus arvensis), čestoslavice (Veronica haederifolia i V persica), ljubica (Viola spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U ozimoj pšenici tretirati od sredine busanja do početka vlatanja (fenofaze 22-30 prema ZCK skali), i u jaroj pšenici tretirati od fenofaze 3 lista do kraja busanja (fenofaze 13-30 prema ZCK skali).200-300 g sredstva/ha iznosi 20-30 g sredstva/ha na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje nekih uskolisnih korova - trava: slakoperke (Apera spica venti) i vlasnjača (Poa sp.) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: hrapavi štir (Amaranthus retroflexus), poljska krika (Anagallis arvensis), poljski jarmen (Anthemis arvensis), divlja loboda (Atriplex patula), pastirska torbica (Capsella bursa-pastorisi, bijela loboda (Chenopodium album), poljski osjak (Cirsium arvense), broćika (Galium aparine), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilice (Matricaria spp.), poljski mak (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp.), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), poljska gorušica (Sinapis arvensis), mala mišjakinja (Stellaria media), poljski svinjak (Sonchus arvensis), čestoslavice (Veronica haederifolia i V persica), ljubica (Viola spp.).

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U ozimom ječmu tretirati od sredine busanja do početka vlatanja (fenofaze 22-30 prema ZCK skali), i u jarom ječmu tretirati od fenofaze 3 lista do kraja busanja (fenofaze 13-30 prema ZCK skali). Najbolje učinke pokazuje u ranim fazama rasta. 200-300 g sredstva/ha iznosi 20-30 g sredstva/ha na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje nekih uskolisnih korova - obična slakoperka (Apera spica venti) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus),pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), poljska krika (Anagalis arvensis), poljski jarmen (Anthemis spp.), loboda (Atriplex spp.), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), poljski osjak (Cirsium arvense), konica (Galinsoga spp.), ljepljiva broćika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), dvornik (Polygonum spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media), poljski osjak (Sonchus arvensis), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljubice (Viola spp.).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U ozimom ječmu tretirati od sredine busanja do početka vlatanja (fenofaze 22-30 prema ZCK skali), i u jarom ječmu tretirati od fenofaze 3 lista do kraja busanja (fenofaze 13-30 prema ZCK skali). 200-300 g sredstva/ha iznosi 20-30 g sredstva/ha na 1000 m2. Uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Za suzbijanje nekih uskolisnih korova - obična slakoperka (Apera spica venti) i većeg broja najštetnijih širokolisnih korova: hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus),pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), poljska krika (Anagalis arvensis), poljski jarmen (Anthemis spp.), loboda (Atriplex spp.), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), poljski osjak (Cirsium arvense), konica (Galinsoga spp.), ljepljiva broćika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), dvornik (Polygonum spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media), poljski osjak (Sonchus arvensis), bršljanolisna čestoslavica (Veronica hederifolia), perzijska čestoslavica (Veronica persica), ljubice (Viola spp.).

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 8.12.2005.
Registracija važi do 1.7.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/229 08.12.200501.07.2013
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/05-01/22926.06.2013