Sekator WG

Proizvod Sekator WG više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Amidosulfuron + Jodosulfuron + Mefenpir dietil
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Amidosulfuron

Amidosulfuron je selektivna sistemična djelatna tvar namjenjena za suzbijanje jednogodišnjih i manjeg broja višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ozimom i jarom ječmu. Korovna biljka ga apsorbira p...

Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i pšeno-raži. Kao i druge d.t. iz ove skupine u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze...

Mefenpir dietil