Seguris Xtra

Sredstvo SEGURIS XTRA je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na pšenici i ječmu.
Količina djelatne tvari u % 10,00% Azoksistrobin , 8,00% Ciprokonazol , 10,00% Izopirazam
Datum registracije 08.03.2016.
Registracija vrijedi do 31.05.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Azoksistrobin (10,00%)

Jedan iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom djelovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena p...

Ciprokonazol (8,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...

Izopirazam (10,00%)