SCENIC GOLD

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SCENIC GOLD je fungicid za tretiranje sjemena uljane repice.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/75
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE15,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1000,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA3,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA15,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH/HDPE1000,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fluoksastrobin746361377-29-9150,00 g/lec.europa.eu
Fluopikolid787239110-15-7 200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica, ozima
(Brassica napus Ssp. Napus)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
suha trulež korijena i stabljike
(Phoma lingam)
Primjena: Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (Phoma lingam), crne pjegavosti (Alternaria brassicae), plamenjače (Hyaloperonospora brassicae) i polijeganja (Rhizoctonia spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 L/100 kg sjemena uz sjetvenu normu od 2,5 do 6 kg sjemena/ha. Koristi se nerazrijeđeno ili razrijeđeno ovisno o tipu stroja za tretiranje sjemena. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput na istom sjemenu.

crna pjegavost lista
(Alternaria brassicae)
Primjena: Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (Phoma lingam), crne pjegavosti (Alternaria brassicae), plamenjače (Hyaloperonospora brassicae) i polijeganja (Rhizoctonia spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 L/100 kg sjemena uz sjetvenu normu od 2,5 do 6 kg sjemena/ha. Koristi se nerazrijeđeno ili razrijeđeno ovisno o tipu stroja za tretiranje sjemena. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput na istom sjemenu.

plamenjača
(Hyaloperonospora brassicae)
Primjena: Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (Phoma lingam), crne pjegavosti (Alternaria brassicae), plamenjače (Hyaloperonospora brassicae) i polijeganja (Rhizoctonia spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 L/100 kg sjemena uz sjetvenu normu od 2,5 do 6 kg sjemena/ha. Koristi se nerazrijeđeno ili razrijeđeno ovisno o tipu stroja za tretiranje sjemena. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput na istom sjemenu.

polijeganje
(Rhizoctonia spp.)
Primjena: Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (Phoma lingam), crne pjegavosti (Alternaria brassicae), plamenjače (Hyaloperonospora brassicae) i polijeganja (Rhizoctonia spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 1 L/100 kg sjemena uz sjetvenu normu od 2,5 do 6 kg sjemena/ha. Koristi se nerazrijeđeno ili razrijeđeno ovisno o tipu stroja za tretiranje sjemena. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput na istom sjemenu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 20.1.2020.
Registracija važi do 31.7.2021.