SCAB 480 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva SCAB 480 SC je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/130
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE25,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kaptan40133-06-02480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 7
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: u količini 3,125 L/ha. Sredstvo je preporučljivo koristiti prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoze i kritičnih razdoblja za razvoj bolesti. Sredstvo se koristi od bubrenja cvjetnih pupova (BBCH 51) do razvoja plodova. Količina vode po hektaru kreće se od 500-1500 L/ha, ovisno o starosti nasada, uzgojnom obliku, fenofazi i stroju za primjenu. Ako se sredstvo koristi uzastopno, razmak između primjena je 10 dana. Način primjene: prskanje ili raspršivanje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima „atomizerima“.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 23 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: u količini od 3,5 L/ha. Sredstvo je potrebno koristiti prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoze i kritičnih razdoblja za razvoj bolesti. Kovrčavost se obično suzbija od početka bubrenja pupova (BBCH 01) do razvoja prvih listova (BBCH 19). Količina vode po hektaru kreće se od 500-1500 L/ha, ovisno o starosti nasada, uzgojnom obliku, fenofazi i stroju za primjenu. Ako se sredstvo koristi uzastopno, razmak između primjena je 7-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: prskanje ili raspršivanje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima „atomizerima“.

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 23
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
kovrčavost
(Taphrina deformans)
Primjena: u količini od 3,5 L/ha. Sredstvo je potrebno koristiti prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoze i kritičnih razdoblja za razvoj bolesti. Kovrčavost se obično suzbija od početka bubrenja pupova (BBCH 01) do razvoja prvih listova (BBCH 19). Količina vode po hektaru kreće se od 500-1500 L/ha, ovisno o starosti nasada, uzgojnom obliku, fenofazi i stroju za primjenu. Ako se sredstvo koristi uzastopno, razmak između primjena je 7-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: prskanje ili raspršivanje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima „atomizerima“.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H400Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 23.1.2018.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/13023.01.201831.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/13011.06.2019