Safari

SAFARI je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi, cikli, cikoriji witloof i cikoriji za proizvodnju kave.
Količina djelatne tvari u % 50,00% Triflusulfuron
Datum registracije 01.03.2017.
Registracija vrijedi do 31.12.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Du Pont
Distributeri

Aktivne tvari

Triflusulfuron (50,00%)

herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi nakon nicanja repe i korova