Rotor 1,25

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, žitaricama, krumpiru i uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/00-01/179
Vlasnik registracije CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-512,50 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode na 100 m^2.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 7 dana
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode.

lisne uši
(Aphididae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode.

lisni mineri
(Lyonetidae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 6-8 ml u 10 l vode, 60-80 ml preparata u 100 l vode.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 7 dana
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode.

lisne uši
(Aphididae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode.

lisni mineri
(Lyonetidae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 6-8 ml u 10 l vode, 60-80 ml preparata u 100 l vode.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dana
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml u 100 l vode.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-60 ml u 100 l vode.

Žitarice
(Cerealis)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode na 100 m^2.

lisne uši
(Aphididae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode na 100 m^2.

plavi žitni balac
(Lema lichenis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 4-6 ml u 10 l vode na 100 m^2.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40 ml u 100 l vode na 1000 m^2.

repičina osa listarica
(Athalia colibri)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 40-50 ml u 100 l vode na 1000 m^2.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 2.3.2001.
Registracija važi do 1.10.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.4.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/00-01/179 02.03.200101.10.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/00-01/179 06.02.2007
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/00-01/17911.09.2012