Rogor 40

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na voćkama, agrumima, maslinama, duhanu, šećernoj repi, repi, mrkvi, pastrnjaku, prešinu,luku, češnjaku, luku kozjaku, cikli, rajčici, patlidžanu i kupusnjačama.
Registarski broj UP/I-320-20/92-01/406
Vlasnik registracije FMC International Switzerland Sarl
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dimetoat5960-51-5400,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 l/ha. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: U količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 l/ha. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Kupus
(Brassica oleracca var. capitata)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje do faze kada glavice postižu 50 % svoje pune veličine.
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

kupusni buhači
(Phyllotreta spp.)
Primjena: U količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje do faze kada glavice postižu 50 % svoje pune veličine.
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

gusjenice
Primjena: U količini 0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje do faze kada glavice postižu 50 % svoje pune veličine.
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 120 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

grinje
(Acarina)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
maslinina muha
(Bactrocera oleae)
Primjena: U količini 1-1,2 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.
Dodatne informacije: Prijašnji latinski naziv je bio Dacus oleae.

maslinov moljac
(Prays oleae)
Primjena: U količini 1-1,2 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

maslinin svrdlaš
(Rhynchites cibripennis)
Primjena: U količini 1-1,2 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Mrkva
(Daucus carota var. sativa)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
mrkvina muha
(Psila rosae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmaku od 7 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Pastrnjak
(Pastinaca sativa ssp. sativa)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
mrkvina muha
(Psila rosae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmaku od 7 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Peršin
(Petroselinum crispum ssp. crispum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
mrkvina muha
(Psila rosae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmaku od 7 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)
Primjena: U količini 0,5-0,6 l/ha uz utrošak vode 300 l/ha. Može se najviše dva puta primijeniti u vegetaciji u razmaku od 10-14 dana. Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje.

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)
Primjena: U količini 0,5-0,6 l/ha uz utrošak vode 300 l/ha. Može se najviše dva puta primijeniti u vegetaciji u razmaku od 10-14 dana.

Luk kozjak (Ljutika)
(Allium cepa var. aggregatum)
Karenca: 14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
duhanov resičar (trips) (Thrips tabaci)
Primjena: U količini 0,5-0,6 l/ha uz utrošak vode 300 l/ha. Može se najviše dva puta primijeniti u vegetaciji u razmaku od 10-14 dana. Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje.

Repa
(Brassica rapa)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Primjena: Za suzbijanje lisne uši (Aphis fabae) u količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 200 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan. Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje.

Cikla
(Beta vulgaris subsp. vulgaris )
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Primjena: Za suzbijanje lisne uši (Aphis fabae) u količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 200 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.

Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 21 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisna uš
(Aphis sp.)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

mlječikina lisna uš
(Macrosiphum euphorbiae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Patlidžan (na otvorenom)
(Solanum melongena)
Karenca: 21 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pamukova lisna uš
(Aphis gossypii)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

mlječikina lisna uš
(Macrosiphum euphorbiae)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisna uš
(Aphis sp.)
Primjena: U količini 0,5-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300 L/ha. Može se primijeniti najviše 2 puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

Tvrda (durum) pšenica
(Triticum durum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

Raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
zobena lisna uš
(Macrosiphum avenae = syn. Sitobion avenae)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

sremzina lisna uš
(Rhopalosiphum padi)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

ružina uš
(Metopolophium dirhodum)
Primjena: U koncentraciji 0,25 % (250 ml sredstva u 100 L vode), odnosno u količini 0,5 L/ha uz utrošak vode 200 L/ha. Primjenjuje se kod pojave lisnih uši. Može se primijeniti najviše jedan puta u vegetacijskoj sezoni, a najkasnije do pred cvatnju.

Limun
(Citrus limonium)
Karenca: 120 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

grinje
(Acarina)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 120 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

grinje
(Acarina)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Grejp (Grejpfrut)
(Citrus paradisi)
Karenca: 120 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

grinje
(Acarina)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: U količini 1,2-1,44 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha. Sredstvo se na agrumima primjenjuje do faze kada plodovi postižu 40 % svoje pune veličine (BBCH 74).
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H332Štetno ako se udiše.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P330 + P331AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P303 + P361 + P353U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 2.2.1998.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.4.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.6.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/92-01/406 02.02.199831.12.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/406 16.09.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/92-01/406 27.02.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/10-01/15729.10.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/11-01/3224.08.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/2422.02.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/7013.02.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/19413.12.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/5208.06.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/18-03/14204.02.2019
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/19-03/14409.10.2019