Rely 40

Insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na voćkama, vinovoj lozi, pšenici, kupusu i uljanoj repici. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016. godine.

Proizvodu Rely 40 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 40,00% Klorpirifos – metil
Datum registracije 06.12.2005.
Registracija vrijedi do 01.01.2015.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2015.
Proizvodi Pinus TKI
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos – metil (40,00%)

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil – klorpirifosa. Prikladan za integriranu zaštitu. Djeluje na jabučnog i breskvinog savijača, grozdove moljce, kupusara i kupusnog moljca, lisne uši, lemu, repičinog sjajn...