Reldan 22 EC

RELDAN 22 EC je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, na ukrasnom i industrijskom bilju te u praznim skladištima, silosima i pogonima.

Količina djelatne tvari u % 22,50% Klorpirifos – metil
Datum registracije 08.02.2017.
Registracija vrijedi do 31.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos – metil (22,50%)

Insekticid užeg spektra i niže otrovnosti od etil – klorpirifosa. Prikladan za integriranu zaštitu. Djeluje na jabučnog i breskvinog savijača, grozdove moljce, kupusara i kupusnog moljca, lisne uši, lemu, repičinog sjajn...