Reglone forte

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Neselektivni kontaktni herbicid- desikant za desikaciju cime sjemenskog i merkantilnog krumpira, suncokreta, soje, uljane repice, sjemenske lucerne i sjemenske djeteline te za umjereno suzbijanje korova u voćnjacima i vinogradima.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/19
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid, desikant
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dikvat552764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)150,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 5 dana za desikaciju
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
desikacija
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme biološke zrelosti usjeva u količini 2,5-3,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha(250-350 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2).

Konzumni krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 10 dana za desikaciju
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
desikacija
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u količini 4-5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha (400-500 ml u 40-50 l vode na 1000 m^2). Cima se ne smije prije primjene mehanički oštetiti jer su u protivnom ostaci sredstva u gomolju viši od MDK. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja(odumiranja vriježa).

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjena u vinogradima (samo viših uzgojnih oblika), u količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Dunja
(Cydonia oblonga)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Mušmula
(Mespilus germanica)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Grejp (Grejpfrut)
(Citrus paradisi)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Naranča
(Citrus sinensis)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Limun
(Citrus limonium)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Limeta
(Citrus aurantifolia)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Mandarina
(Citrus reticulata var. deliciosa)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Nešpula (Japanska mušmula)
(Eriobotrya japonica)
Karenca: 30 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji korovi
Primjena: U količini 3-5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (300-500 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2), primjenom u vrijeme kada korovi dostignu 10-15 cm visine. Višegodišnji korovi se vrlo brzo nakon sušenja regeneriraju.

Sjemenski krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 10 dana za desikaciju
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
desikacija
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u količini 4-5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha (400-500 ml u 40-50 l vode na 1000 m^2). Cima se ne smije prije primjene mehanički oštetiti jer su u protivnom ostaci sredstva u gomolju viši od MDK. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja(odumiranja vriježa).

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: 6 dana za desikaciju
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
desikacija
Primjena: za desikaciju u vrijeme biološke zrelosti usjeva (pri vlažnosti zrna 25-30%), u količini 2,5 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha (250 ml u 20-50 L vode na 1000 m2).

Soja
(Glycine max)
Karenca: 5 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
desikacija
Primjena: za desikaciju pri 60%-tnoj vlažnosti zrna, u količini od 3,0 L/ha uz utrošak vode 200-500 L/ha (250 ml u 20-50 L vode na 1000 m2);

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H290Može nagrizati metale.
H302Štetno ako se proguta.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H331Otrovno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H372Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P390Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 16.5.2006.
Registracija važi do 4.5.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 4.2.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/19 16.05.200604.05.2019
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/1911.04.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/1923.08.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/1905.11.2018