Ranman activator

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Okvašivač- površinski-aktivna tvar koja se koristi kao obvezni dodatak sredstvu RANMAN 400 SC za suzbijanje plamenjače na krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/344
Vlasnik registracije ISK Biosciences Europe N.V.
Distributeri Vita Market d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva
Područje primjene
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv pomoćne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etoksilirani propilenoksilirani heptametil propanol trisiloksan800,00 g/kg

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 31.7.2007.
Registracija važi do 31.7.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.1.2013.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.1.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/344 31.07.200731.07.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/344 21.05.200831.07.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/344 02.09.201131.07.2012