Raft

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje korova u suncokretu nakon sjetve prije nicanja i nakon nicanja u stadiju 2-4 lista suncokreta. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1.6.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1.6.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/148
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično, zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Oksadiargil60439807-15-3400,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Prije nicanja kulture i korova, na dobro pripremljenom tlu (bez većih gruda), s dovoljno vlage i sjemenom suncokreta koje je dobro pokriveno tlom. 0,75-1 l/ha, ovisno o očekivanoj jačini zakorovljenosti. Vrijeme primjene: - prije nicanja kulture i korova, na dobro pripremljenom tlu (bez većih gruda), s dovoljno vlage i sjemenom suncokreta koje je dobro pokriveno tlom; - nakon nicanja u stadiju 2-4 lista suncokreta (BBCH 12-14), u nicanju ili neposredno nakon nicanja korova (do najviše 2 prava lista). Primijenjene količine: Prije nicanja: - 0,75-1 l/ha, ovisno o očekivanoj jačini zakorovljenosti. U kombinaciji s herbicidima koji mu proširuju spektar, količina sredstva se može smanjiti na 0,5-0,75 l/ha. Nakon nicanja: - 0,5-1 l/ha na korove u nicanju do najviše 2 prava lista.Utrošak vode kod primjene: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Djeluje na korove u fazi klijanja kontaktno i apsorpcijom kroz hipogejske supke (kotiledone). Sredstvo je učinkovito na mlade korove neposredno nakon nicanja. Vlaga tla pogoduje učinku sredstva u suzbijanju korova. Najbolji učinak sredstvo ima na jednogodišnje širokolisne (dikotiledone) korove s djelomičnim učinkom na poljski slak (Convolvulus arvensis) i jednogodišnje travne korovne vrste. Trajanje njegovog djelovanja (40-50 dana) obuhvaća razdoblje u kojem je kultura najosjetljivija na utjecaj dolje navedene korovne flore: Osjetljive vrste korova: Abuthilon theophrasti (europski mračnjak), Amaranthus retroflexus (štir), Capsella bursa pastoris (rusomača), Chenopodium album (bijela loboda), Lamium spp. (mrtva kopriva), Matricaria chamomilla (kamilica), Portulaca oleracea (tušanj), Raphanus raphanistrum (divlja rotkva), Solanum nigrum (crna pomoćnica), Sonchus arvensis (poljski svinjak), Veronica spp. (čestoslavica), Stachis annua (goli čistac); Srednje osjetljive vrste: Convolvulus arvensis (poljski slak), Datura stramonium (kužnjak), Echinochloa crus galli (koštan), Galium aparine (priljepača), Polygonum aviculare (ptičji dvornik), Polygonum convolvulus (slakasti dvornik), Polygonum persicaria (pjegasti dvornik), Sinapis arvensis (poljska gorušica); Otporne vrste: Stellaria media (mišjakinja), Xanthium italicum (mali čičak).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
S 13Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S 2Čuvati izvan dohvata djece
S 35Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36/37Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S 45U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)
R 48/22Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem
R 50/53Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
S 57Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša
R 63Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 17.2.2011.
Registracija važi do 31.12.2015.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.6.2016.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/14817.02.201131.12.2015
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/08-01/14828.12.2015