Pyrinex 48 EC

PYRINEX 48 EC je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na nekim ratarskim i povrtlarskim kulturama.

Proizvodu Pyrinex 48 EC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 48,00% Klorpirifos - etil
Datum registracije 25.09.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Makhteshim
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos - etil (48,00%)

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...