Puma Super

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni herbicid-graminicid za suzbijanje travnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i raži.
Registarski broj UP/I-320-20/93-01/88

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fenoksaprop-P484113158-40-0100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (63 dana)
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Jara pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (63 dana)
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (63 dana)
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Jara raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene (63 dana)
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji travni korovi
Primjena: Za suzbijanje mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena spp.) u količini 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml u 1000 m2) u jesenskom roku primjene i protiv istih korovskih vrsta u količini 0,8-1,2 l/ha (80-120 ml u 1000 m2) u proljeće. Niže dozacije primjenjuju se u vrijeme kad korovi razviju 2-3 lista pa do sredine busanja, a više od sredine busanja do pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici dopušta se primjena u količini do 1 l/ha (100 ml u 1000 m2).Za suzbijanje obične slakoperke (Apers spics-venti) u količini 1-1,2 l/ha(100-120 ml u 1000 m2). Niže preporučene količine primjenjuju se u jaroj pšenici i u vrijeme kad se korovi nalaze u mlađem stadiju razvoja, a više u ozimoj pšenici i raži u starijem, stadiju razvoja korovske trave (100-120 ml sredstva na 1000 m2). Kod tretiranja sa tla primjenjuje se uz utrošak vode 200 do 600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 17.6.1998.
Registracija važi do 1.7.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/93-01/88 17.06.199801.07.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/93-01/88 19.02.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/93-01/88 05.02.2003
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/13-01/16828.06.2013