Pulsar Plus

PULSAR PLUS je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u CLEARFIELD CLHA PLUS suncokretu (hibridi suncokreta tolerantni na imazamoks).

Proizvodu Pulsar Plus je ukinuta/istekla registracije na dan 31.07.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 2,50% Imazamoks
Datum registracije 11.10.2016.
Registracija vrijedi do 31.07.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Imazamoks (2,50%)

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima ac...