Pulsar 40

PULSAR 40 je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), te još nekim ratarskim i povrtnim kulturama.
Količina djelatne tvari u % 4,00% Imazamoks
Datum registracije 14.06.2013.
Registracija vrijedi do 13.06.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Imazamoks (4,00%)

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima ac...