AgroKlub.com

\

Zaštitna sredstva

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Agro Baza » Zaštitna sredstva » Proizvodi » Pulsar 40

Pulsar 40

Formulacija: SL (Topivi koncentrat (koncentrat za otopinu))
Količina djelatne tvari u %: 4,0 imazamoks
Datum registracije: 14.06.2013., registracija važi do: 13.06.2023.

Proizvodi:
  • BASF
Distribuira:

[+] BASF (klik za više kontakt informacija)

Doziranje za Pulsar 40 - kg, l / ha:

PULSAR 40 je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), te još nekim ratarskim i povrtnim kulturama. 

  • suncokret (IMI): 1,0 -1,2 l/ha jednokratno ili dvokratno i to: 0,8 l/ha prvi puta kada korovi razviju kotiledone do 4 lista ,a drugi puta sa 0,4 l/ha kada su korovi u fazi 3 - 6 lista,
  • soja, grah i grašak: 1,0 l/ha (kada kulture razviju 1 do 3 troliske)
  • lucerna (kod osnivanja): 1,0 l/ha kada je lucerna u fazi treće troliske ili 10 - 15 cm visine, ili razdvojena aplikacija u tom slučaju prvo prskanje treba obaviti kada lucerna razvije 1 - 2 troliske u količini od 0,7 l/ha, a drugo prskanje nakon razvoja treće troliske lucerne u količini - 0,3 - 0,5 l/ha
  • usjev etablirane lucerne u vegetaciji: 1,0 l/ha u vegetaciji kada je lucerna u fazi oko treće troliske ili 10 - 15 cm visine.

Karenca: 63 dana grah, grašak, OVP - soja, 35 lucerna za otkos.

Pulsar 40 - primjena prema kulturama:

Suncokret ("U usjevu Clearfield, odnosno IMI hibridu suncokreta") Soja (U usjevu soje) Grah mahunar niski (U usjevu graha) Grah mahunar visoki (U usjevu graha) Mahunarke (Leguminoze) (Stočni grah (Phaseolus vulgaris)) Grah zrnaš (U usjevu graha) Grašak (U usjevu graška) Lucerna (U usjevu lucerne kod osnivanja i usjevu etablirane lucerne u vegetaciji) Bob

Kategorija: - Različitog kemijskog podrijetla

Imazamoks

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima acetolakta sintaze (ALS ili AHAS). Isti pretvara piruvat u acetolaktat i alfa ketobutirat u 2 – aceto –2 – hidroksibutirat. Nedostatak ovih kiselina zaustavlja sintezu bjelančevina i rast biljke. Istovremeno, prevelika koncentracija alfa ketobutirata djeluje štetno i u konačnici dovodi do ugibanja biljke. Čovjek i životinje ne posjeduju ovaj enzim i nisu u stanju sintetizirati Uporaba : za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon nicanja usjeva i korova u soji, grahu, grašku i lucerni. Zaštitu obaviti kada su: soja, grah, grašak i lucerna u stadiju od 1 - 3 troliske. Manje perzistentan od drugih d.t. iz grupe imidazolinona. U slučaju propadanja usjeva dozvoljena sjetva: soje, graška, graha i Clearfield hibrida suncokreta. Poslije 3 mjeseca od primjene Pulsara dozvoljena je sjetva: pšenice i lucerne; poslije 4 mjesesa ječma; poslije 9 mjeseci: kukuruza, duhana i suncokreta a poslije 12 mjeseci: uljane repice i šećerne repe. LD50 5000. S.O. = III.

Poljoprivredni glasnik

Napomena:

Pregled zaštitnih sredstava realiziran je u suradnji s časopisom 'Poljoprivredni glasnik', godišnjom publikacijom 'Pregled svih dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u RH za 2016. godinu' koji je baziran na Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede.
Prenošenje tekstova, fotografija i ilustracija moguće samo uz odobrenje izdavača i portala AgroKlub.com i obvezno navođenje izvora.
Prije korištenja sredstava obavezno pročitati priloženu uputu. Sve navedene informacije su prikupljene u dobroj vjeri, a njihovo korištenje je definirano u sekciji Pravne napomene.

Adengo

Pretraga zaštitnih sredstava